BRIEF- โพสต์โฮลดิ้งประกาศการส่งความลับของการแก้ไขสำหรับการเสนอขายหุ้นสาธารณะครั้งแรกของธุรกิจแบรนด์ของเอกชน

19
05月

17 พฤษภาคม (รอยเตอร์) - Post Holdings Inc:

* โพสต์โฮลดิ้งประกาศเป็นความลับของการส่งคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการลงทะเบียนร่างสำหรับการเสนอเริ่มต้นที่สาธารณะเสนอของธุรกิจเอกชนแบรนด์

* การถือครองโพสต์ - จำนวนหุ้นและช่วงราคาสำหรับการเสนอที่เสนอไม่ได้ถูกกำหนดข้อความต้นฉบับสำหรับ Eikon: การคุ้มครอง บริษัท เพิ่มเติม:

มาตรฐานของเรา: